Sortiranje -pojam sortiranja-

 

Sortiranje je način uređenja po nekom ključu. Najčešće se koristi numerički ključ od većeg prema manjem ili obrnuto, ili alfanumerički ključ gdje se podaci uređuju alfabetskom redu.

sort

Neke liste na koje nailazite u svakodnevnom životu su već sortirane ili vam dozvoljavaju da ih sortirate na željeni način. Kalendar ili dnevni planer je primjer liste sortirane po datumima.

Zašto sortiramo?
Sortiranje podataka poboljšavanju efikasnosti korištenja izveštaja ili obrasca. Tako je npr. mnogo je lakše koristiti katalog u kome su proizvodi navedeni po abecednom redosljedu ili na osnovu cijene po jedinici, nego katalog koji stavke navodi po nasumičnom redosledu.

Zapise (podatke/data) u tabeli (table), upitu (query), obrascu (form) ili izvještaju (report) mogu da se sortiraju po sadržaju polja (field).