Filtriranje

 

Filtriranje je izvajanje podataka po nekom ključu.

Filter mijenja prikaz podataka u obrascu ili izveštaju, a da se pri tom dizajn obrasca ili izveštaja ne mijenja.

Filter možete da posmatrate kao kriterijum ili pravilo koji se određuje za neko polje. Kriterijum identifikuje vrednosti polja koje želite da prikažete.

Kada primjenite filter, biće prikazani samo oni zapisi koji sadrže vrijednosti koje vas interesuju. Ostali zapisi biće skriveni sve dok ne uklonite filter.

Na primjer, umjesto što bi na listi sa 100 proizvoda tražili stavke sa opsegom cijena od 10 do 50 KM. ili kreirati manji izveštaj samo za prikazivanje ovih stavki, na ove podatke možete da primjenite filter kako biste prikazali samo one stavke tabele „Proizvodi“ čija je vrednost u polju „Cijena“ između 10 i 50 KM.

Filtriranje praktično predstavlja ograničavanje broja prikazanih zapisa. Znači zapisi ostaju, ali se ne vide.

Razlika između filtriranje i sortiranja:

  • kod sortiraranja se vrši preuređivanje podataka. svi podaci ostaju.

  • kod filtriranja se vrši izdvanje podataka.