Poništavanje filtriranja

Ako želite da poništite filtriranje (i ponovo vidite stare podatke) to ćete postići jednostavnim klikom na dugme Remove Filter.

Indikacija da ste koristili filter pojavljuje se pored imena kolone čiji podaci su korišćeni za filtriranje (tako što se promjeni izgled dugmeta za padajući meni i u ststusnoj liniji (ispisom Filtered u kartici Navigatora)

 

Klikom na dugme Filtered se poništava dejstvo filtera.

 

Ponovnim klikom vraća se predhodni prikaz: filtrirani podaci.

 

I tako ukrug... filtriraj / ne filtriraj...
Trajno uklanjanje filtra postiže se klikom na opciju Clear filter from (ime polja kjuča) .

 

Ako smo vršili filtriranje po više ključeva (kolona) ovako uklonjeni filter odnosi se samo na željenu kolonu, a filtri po drugim ključevima (kolonama) ostaju.

Uklanjanje PONIŠTAVANJE FILTERS PO SVIM KLUČEVIMA se iz menija dobijenog klikom na dugme Advanced filter options

i komandom Clear All Filter.