Napredne opcije filtriranja    -Napredni filteri-

Ponekad se javlja potreba da se kreira filter koji nije naveden na listi uobičajenih filtera. Da biste mogli da koristite ovu funkciju, morate znati da pišete izraze. Izrazi su slični formulama koje pišete u programu Excel i kriterijumima koje navodite prilikom kreiranja upita (query).

Iz menija koji se dobije klikom na Advanced Filter Options bira se Advanced Filter/Sort

Ova komada nas prebaci u novo radno okruženje koje se satoji od dva prozora. u gornjem se nalazi tabela (ili tabele ako je izvršeno relaciono povezivanje sa drugim tabelama) a u donjem tablica u kojoj definišemo elemente filtriranja.
1-Tabela po kojoj se vrši napredno filtriranje
2. Field-polja koja će biti ključevi filtriranja unacuju se dvoklikom na elemente liste 1
3. Selekcija sorta: Sort
    a) polja po kojima se sortira
    b) vrste sorta
4.Kriteriji filtriranja: Criteria
Upišu se riječi koje predstavljaju ključ po kome se vrši filtriranje (navodnici se sami pridruže)
5. klik na dugme Apply Filter
i TO JE TO:
dobije se filtrirana i sortirana tabela