Pamćenje filtriranih i sortiranih tabela    -Napredni filteri-

Kao što je naglašeno filtriranjem se smo prividno uklanjaju podaci iz tabela. Međutim, ponekad želimo i da ovako kreiran prikaz trajno zapamtimo.

To možete učiniti koristeći napredne opcije filtera, tako da umjesto Apply Filter/Sort izaberete opciju Save As Query.  Na ovaj način je kreiran i trajno sačuvan fajl u formi upita (Query).

Davanjem imena Queriju/upitu vi ste ga kreirali će se pojaviti u navigacionom panelu kao novi element vaše baze podataka: