Podešavanje mreže između dva računara

Najjednostavniji slučaj mreže je mreža od dva računara.
Postoji mnogo načina kako umrežiti dva računara, a najjeftiniji način je pomoću ukrštenog tzv cross over kabla.
Preduslov za ovo umrežavanje je da oba računara imaju slobodan mrežni (LAN) priključak (bilo da je mrežna karta integrisana, bilo realizovana kao poseban dodatak).

Bezu između LAN priključaka ostvarujete pomoću cross over kabla napravljenog od UTP kabla i konektora (vidi pasivna mrežna oprema).

 


Izgled i šema crossover mrežnog kabla

Preporuka je da kupite gotov kabl. (Svaku cijenu veću od 2 Eura smatrajte prevarom ukoliko kabl nije duži od 3 metra.)

Ovako realizovane mreže trebale bi da rade u raznim (da ne kažemo svim) kombinacijama:

Windows 7
Vista
Windows XP
Windows 2000
Windows 98
Linux

<--------->

Windows 7
Vista
Windows XP
Windows 2000
Windows 98
Linux

Normalno kod različitih operativnih sistema neophodna su prilagođenja, ali princip ostaje isti.

Nakon što ste utvrdili da imate na raspolaganju mrežne kartice i kad nabavite, ili napravite kabl, pristupite jednostavnoj proceduri u tri + jedan korak, sa nekoliko varijacija.

 

Evo procedura za XP Windows.

 

Početna provjera

U Device Manageru. se može i obavezno treba provjeriti da li su kartice pravilno instalirane i da li rade bez problema..

Control Panel/System/Hardware/Device Manager, pa provjera mrežnih kartica (na oba računara) preko kojih ćete vršiti mrežno povezivanje.

Tag Network adapters ne smije imati nikakve uzvičnike, upitnike i slično. Ukoliko ima neophodno je da ih riješite, podesite interapte i DMA, u protivnom nema smisla nastavljati proceduru umrežavanja. Poruka 4 - This device is working properly, je ona koja Vam omogućava nastavak rada.

 

Podešavanje prvog računara

Izbor i podešavanje protokola

Na prvom računaru - u daljem tekstu PC1, idemo na
Start - Settings - Control Panel - Network Connection
U prozoru treba da imamo ikonu Local Area Conection - može biti i neki broj iza (na ilustraciji postoje tri mrežne kartice, a izabrana je Local Area Connection 5ns- pozicija 1) i na tu ikonu klkinemo desnim dugmetom miša.
Nakon toga izaberemo Properties i pojavi se prozor sa izlistanim instaliranim mrežnim komponentama (protokolima...)
Tu treba da su instalirani i čekirani:
Client for Microsoft Networks
File and Printer Sharing for Microsoft Networks
Intenet Protocol(TCP/IP)

Ako nedostaje neki od protokola dodajte ga sa Install, a ako imate viška samo ih odčekirati da ih mreža ne koristi.
Pri dnu prozora se nalazi polje za prikazivanje ikone mreže u Taskbaru, kad je mreža uspostavljena. Čekrajte da bi znali kad mreža radi.

Nakon toga podešavamo IP adresu računara.
Izaberemo Internet Potocol (TCP/IP) i dvokliknemo na njega.
Otvori se prozor za unos IP adrese, Subnet mask-a i DNS server adrese
· U polje za IP unesemo 192.168.0.1
· U polje za Subnet mask unesemo 255.255.255.0
· U polje za DNS ne unosimo ništa (ostavimo prazno).
(Ovi brojevi su proizvoljni bitan je samo posljednji, prva tri tripleta treba da se poklapaju kod PC1 i PC2)
Vratimo se na prethodni ekran i izaberemo Advanced i ako je uključen Firewall isključimo ga.

Izbor i podešavanje radne grupe

Desnim klikom na My Computer i izaberemo Properties - Computer Name
Tu cemo videti sta je uneseno kao Full computer name i koja je WORKGROUP
Tu klikom na Change menjamo mrežno ime računara i WORKGROUP
Za ime računara unesite neko ime za računar - to je ime koje će se vidjeti u mreži i "WORKGROUP" za workgroup.

Workgroup je naziv mreže, možete ga zadržati, a preporuka bi bila da mu date neko asocijativno ime recimo kuca (kućna mreža).
 
Nakon toga podesite NetworkId
Kliknemo na NetworkId, pa Next, pa zatim izaberemo gornju stavku ( This computer is part of bussines network..) pa Next, pa izaberemo drugu stavku (My company uses a network without a domain) pa Next, pa unesemo ime za workgroup ( "WORKGROUP")
pa Next, pa Finish.

Nakon ovoga Windows će Vas obavjestiti da će podešavanja biti prihvaćena tek nakon restarta računara, ali nemojte ga odmah restartovati.
Vratite se na Desktop pa desnim klikom na My Computer i izaberemo Properties - Remote
odčekirate oba polja (ako su ranije bila aktivna)

Restartujete računar

 

Provjera konfiguracije - ipconfig

Mada se provjera postavke može vršiti i nakon što setujete drugi računar, preporučujem da je izvedete prije nego što pristupite podešavanju drugog računara.

Start - Program - Accessories - Command Prompt (ili RUN cmd)
U komandnom promptu ukucajmo ipconfig i ako smo sve podesili kako treba tu treba da se pojavi ovakav ispis:

Ethernet adapter Local Area Connection :
     Connection-specific DNS Suffix . :
    IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
    Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Default Gateway . . . .
. . . . .

U slučaju da imate više mrežnih kartica pojaviće se i ispis kako su one setovane.

 

Podešavanje drugog  računara

Izbor i podešavanje protokola

Kao i na računaru PC1 i na drugom PC2 idemo na
Start - Settings - Control Panel - Network Connection
i u potpunosti ponovimo proceduru kao kod PC1 za podešavanje protokola

Razlika je jedino što  u polje za IP unesemo 192.168.0.2

Izbor i podešavanje radne grupe

U potpunosti ponovite proceduru kao kod PC1 samo izaberete drugo ime računara (recimo PC2) .

Provjera konfiguracije - ipconfig

Kad sad ukucate naredbu za provjeru konfiguracije u komandnom promptu ćete dobiti rezultat:

Ethernet adapter Local Area Connection :
     Connection-specific DNS Suffix .

     IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.2
    Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . .

 

Finalna provjera pingovanje - provjera komunikacije-

Nakon toga na PC1 u Command promptu ukucamo: ping 192.168.0.2
Ako je sve u redu dobijemo ovakvu poruku:

Pinging 192.168.0.2 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 192.168.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 192.168.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 192.168.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=64
Ping statistics for 192.168.0.2:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

Ovo znači da da mreža radi jer je PC1 dobio odgovor od PC2 sa 4 paketa od 32 byte.
Možemo da provjerimo i PC2 (sa ping 192.168.0.1), ali nije neophodno.


Postoji mogućnost da nakon što ste sve dobro uradili ipak ne vidite mrežu.
Naime My Network Places (Exporer) ne pokazuje Vašu novu mrežu.
U tom slučaju postavite se My Network Places i iz menija View izaberite opciju Refresh i pojaviće se Vaša mreža (Workgroup, odnosno kuca)

Da biste ostvarili pristup pojedinim folderima potrebno je da ih dodjelite mreži da ih šerujete.
To ćete uraditi jednostavno što se postavite na folder koji želite da podjelite unutar grupe, kliknete desnim tasterom miša, birate Properties i nakon toka izaberete karticu Sharing.

Tu imate ponudu da dodjelite folder mreži ukoliko razumijete rizik koji to nosi (If you understand...) koji pokreće čarobnjak koji pridružuje (dodjeljuje/dijeli) izabrani folder mreži.

Moguće je da imate već podešenu neku mrežu, što će nešto usložiti proceduru, ali u principu birate ponuđene opcije i Next i završite proceduru.

Postoje još mnogobrojne finese i varijacije, ali ovo je procedura koja Vas sigurno vodi do cilja: umrežavanja dva računara.