Adresiranje kod Interneta

Na velikoj mreži kakav je Internet, najveći je problem bio osmisliti sistem obilježavanja i imenovanja računara, koji će koristiti svi protokoli, usluge.

 

Problem je što ljudi i mašine ne funkcionišu na isti način, pa ono što je prihvatljivo ljudima, mašine ne razumiju.

Osmišljena su su dva osnovna načina adresiranja koja rješavaju ovaj problem: IP adresiranje prilagođeno mašinama i FQND prilagođeno ljudima. Na gornjoj ilustraciji je prikazan model kako to funkcioniše.

 

Dodatno je na nivou mreže propisan je način  pridruživanja jednoznačnih imena uređaju -MAC, što u potpunosti omogućava Internet komunikaciju.

 

- IP adresa prilagođena računarima (numerička adresiranje primjjer: 168.247.192.02)

- FQDN adrese prilagođene ljudima (simboličko adresiranje primjer www.sveznadar.info)

- MAC jednoznačne adrese uređaja, koji prepoznaju drugi uređaji u mreži (hardversko adresiranje uređaja, Primjer. 00-B0-D0-86-BB-F7)

 

Za više detalja pogledajte  

IP adresiranje
MAC
FQDN i DNS adresiranje