Mrežni pojmovnik

 

Proxy server

-bajpas-


Proxy server - Dvojnik servera je mrežni računar koje obavlja zadatke adresirane drugom računaru. Zbog zagušenja nekih računara, proxy server često se upotrebljava na Internetu, kako bi se rasteretili glavni serveri.

Ovaj server se obično kombinuje zajedno sa firewall-om i služi za keširanje web sadržaja. Proxy server zadržava sadržaj kome je često pristupano od strane korisnika, kako bi slijedeći pristup tim web sadržajima bio mnogo brži, jer se tada taj sadržaj dovlači sa proxy servera na računar korisnika.

Rezultat toga je da web server nije nikada u direktnoj vezi sa bilo kojim klijentom već samo sa proxy serverom, koji je u tom slučaju veza klijenta i web servera i preko njega se obavlja sva komunikacija. Ovde se proxy server može posmatrati kao firewall, gdje keširanje sadržaja omogućava efikasniji rad.

Podatke koji postoje na proxy serveru (ili Cache kako ga još zovu) korisnik preuzima kao da su u lokalnoj mreži, koristeći pri tome samo njihovu verifikaciju na Mreži.
Ovo ubrzava prenos podataka od servera ka korisniku, jer se u tom slučaju gubi potreba za prenošenjem kompletnog traženog sadržaja sa Mreže