Mrežni pojmovnik

Switch

-mrežni preklopnik/skretnica-


Switch je uređaj koji upravlja protok podataka između dijelova lokalne mreže (LAN).

Za razliku od hub-a, switch dijeli mrežni saobraćaj te ga šalje na određena odredišta.

Koristi se za mreže srednje veličine.

Switch daje računaru punu brzinu jedne konekcije (recimo 10 Mbps) ako je to moguće, dok računari prikopčani na hub dobijaju samo dio te konekcije što bi bilo neupotrebljivo ako bi se radilo o većem broju računara, pogotovo ako se radi o prijenosu većih datoteka.

Ranije su slične svrhe koristio uređaj poznat pod imeno hub. On je imao osobinu da šalje podatke na sve uređaje koji su u mrežo, pa je sa padom cijena svičeva postao prevaziđen.
Svič nije isto što i razvodnik ili hab. Habovi su  samo pojačavali signal i prosljeđivali ga dalje svim čvorovima u mreži. Dakle, imao je samo električnu, ali ne i logičku funkciju.

 

Svič predstavlja aktivnu mrežnu opremu koja radi u sloju 2 OSI modela, to jest u sloju veze. Svič prepoznaje isključivo MAC adrese, kako izvorišne tako i odredišne. Dakle on radi samo sa adresama mrežnih interfejsa.  Kada poruka stigne na port A ona se prosljeđuje na port B na kome je priključen čvor ili grana mreže koja sadrži MAC sa destinacionom adresom. Svič zna koji je to port na osnovu tabele adresa po portovima.
Svič zna kako da komutira okvire podataka, što mu je i osnovni zadatak.

Svič u svojoj memoriji čuva listu portova i MAC adrese, pa kad paket podataka stigne, on pronađe MAC adresu odredišta i na osnovu liste odluči na koji će port prosijlediti paket. Ukoliko se adresa paketa i adrese koje ima u listi ne poklapaju, svič prosleđuje paket na sve portove.

vidi šta je MAC

Način rada
Svič na jednom priključku, prima pakete podataka. Iz njih očitava informacije iz zaglavlja i na osnovu toga saznaje kojoj MAC adresi je poslan. Preciznije, saznaje od koga je paket poslan i kome je upućen. Paket se prosleđuje napolje i to SAMO na priključak odredišnog uređaja. Postoji izuzetak, a to su broadcast poruke, koje se prosleđuju svim učesnicima u saobraćaju.
Svič omogućava prije svega rasterećenje mreže, jer se smanjenje vjerovatnoće dešavanja kolizije, odnosno sudara. Dok traje veza između dva učesnika, svi ostali čvorovi mogu da međusobno komuniciraju.  Saobraćaj se prosljeđuje samo određenom korisniku, ili bolje rečeno čvoru. Ostali učesnici ne mogu da slušaju saobraćaj, čime je poboljšana je i bjezbednost.