Mrežna oprema

Računarske mreže se sastoje od različitih vrsta opreme. Jedna od glavnih vidova podjele te opreme je podjela na pasivnu i aktivnu mrežnu opremu.

Ova podjela može biti zasnovana na dva kriterija:
prema kriteriju potrebe energiije za samo funkcionisanje opreme (pasivna oprema ne treba struju za rad, aktivna treba)
prema mogućnosti logičkog odlučivanja za potrebe usmjeravanja podataka (pasivni elementi mrežne opreme nemajumogućnost odlučivanja, a aktivni imaju)

Standardno se smatra da aktivnu opremu čine uređaji koji prihvaćaju i distribuiraju saobraćaj unutar mreža, dok pasivnu opremu sačinjava sistem za povezivanje koji služi za povezivanje aktivne opreme. Ranije se ovaj sistem nazivao i sitem za kabliranje, ali bežični sistemi veza su ovaj naziv učinili pomalo apsurdnim.  Međutim možemo proširiti definiciju kabla:  Kabl je medijum kroz koji se prenose informacije između mrežnih uređaja i računara.