Mrežna oprema

Pasivna mrežna oprema

konektori/kablovi

 

Pasivna oprema se sastoji od kablova, konektora, razvodnog panela (patch panel, switching panel, punch-down panel), komunikacijskih ormara i sistema za napajanje električnom energijom (vodovi, sklopke i naponske letve, sistem za hlađenje).

Hub se može smatrati pasivnom opremom sa gledišta da nema nikakvu logičku funkciju. On samo pojačava primljeni signal i prosljeđuje ga dalje na sve svoje portove.

Kablovi

Kablovi služe za prenos signala između računara i komunikacijske opreme. Za različite tipove signala se koriste različiti kablovi: bakar za prenos napona i optički kabel za prenos svjetlosnog signala.

Postoji nekoliko tipova kablova koji se upotrebljavaju u mrežama. U nekim slučajevima u mreži će se koristiti samo jedan tip kabla, dok će se u drugim mrežama upotrebljavati više različitih tipova. Izbor kabla je vezan za topologiju mreže, protokol i veličinu mreže. Razumjevanje karakteristika različitih tipova kablova i toga kako oni utiču na druge aspekte umrežavanja je veoma bitno za projektovanje kvalitetne mreže.

 

Tanke i debele koaksijalne kablove smatramo prevaziđenim i samo ćemo spomenuti da su se nekad koristili.

STP kablovi
STP (Shielded Twisted Pair) - kabl s upletenim bakrenim paricama oklopljen vodljivim pletivom ili omotačem, u izvedbi s pojedinačno oklopljenim paricama (STP) ili samo s vanjskim vodljivim oklopom oko svih parica (ScTP - Screened Twisted Pair).
Ponekad se koristi i naziv FTP (Foil screened Twisted Pair), kada je u pitanju vodljiva folija kao oklop.
Oko oklopa je plastični zaštitni omotač.

 

UTP kablovi.

UTP (Unshielded Twisted Pair) - je kabl sličan STP, alli bez vodljivog omotača, što ga čini neotpornim na šum i vanjske elektromagnetske utjecaje. Moderna tehnologija je uspješno prevladava ovu slabost tako što je svaka parica samostalno uvijena i potom su sve međusobno uvijene kako bi se otpornost na vanjske utjecaje povećala. Naravno, oko svih parica zajedno je zaštitni plastični omotač

Neoklopljeni (UTP) kabl je najpopularniji kablovsko rješenje za mreže.

Iskustvo govori da je, ukoliko to sredstva dozvoljavaju dobro upotrebiti oklopljeni kabl za vertikalno kabliranje (STP kabl, kod koga je svaka parica obavijena metalnom folijom radi zaštite od spoljašnjih elektromagnetnih zračenja).

Kvalitet UTP kabla može varirati u zavisnosti od prečnika parice i kvaliteta i debljine njene izolacije. UTP kabl koji obično srećemo primenjen u računarskim mrežama je sastavljen od četiri para žica (parica) unutar gumenog omotača. Svaki par žica je upleten kako bi se smanjilo preslušavanje,. Što je korak upredanja parice manji ( više upletena), veća mu je otpornost na interferencije, a i cijenu mu je veća..

 

Konektor za UTP kabl
Standardni konektor za UTP kabl ima oznaku RJ-45. Liči na standardni telefonski priključak RJ-11 (popularno nazvan Panasonik), sa tom razlikom što prima osam umesto četiri provodnika.
Ne pomišljajte da štedite na kablu i konektorima. Povezivanje jedne računarske mreže može Vas dovesti do ludila ukoliko je kabl kineske proizvodnje i veoma niske cijene. Plastificirane žice koje bi trebalo da izgledaju kao izolovani provodnici se stalno razmiču i praktično ih je nemoguće ubaciti u konektor. Namontirani dijelovi se ne mogu ponovo koristiti, već ih je potrebno odsjeći.

 

Fiber optički kabl
Optički kablovi predstavljaju veoma pouzdan i brz način prenosa podataka. Oni su sačinjeni od vlakana sa centralnim staklenim jezgrom obavijenim staklenim omotačem. Vlakna su zaštićena sa nekoliko slojeva zaštitne obloge. Kroz vlakna se prenosi svjetlost (koju proizvodi laserska ili LED dioda). Potpuno su otporni na bilo kakve elektro magnetne uticaje i najčešće čine osnovu tzv. kičmu (backbone) bilo koje ozbiljnije telekomunikacione mreže.
U slučaju a imate potrebu za razvodom mreže između spratova razmotrite upotrebu ovih kablova bar za vertikalni razvod zbog velikih rastojanja i većeg propusnog opsega. Kod polaganja ovog kabla moraju se je poštovati pravila o njegovom savijanju jer isuviše veliki ugao savijanja može sprečiti prostiranje svjetlosti.

Konektori optičkih kablova
Postoje različiti tipovi konektora koji se montiraju na optičke kablove. Neki često korišćeni konektori nose oznake kao što su ST ili SC.

SC konektor 

    ST konektor
Mada postoje i druge metode za spajanje optičkih vlakana najčešće se koristi (i najpouzdanija je)metoda varenja tzv. spilice. Proces nastavljanja kablova se izvodi "zatapanjem u električnom luku", popularno splajsovanje i zahteva skupu opremu. Proces je opasan po zdravlje i zbog toga ga mora obaviti sertifikovano osoblje.

Standardi za konektore i kablove

Industrijski standardi za računarsku mrežu napravljeni su od strane EIA/TIA i u okviru ove asocijacije ustanovljene su četiri osnovne kategorije UTP kablova, od kategorije 3 do kategorije 6e, detaljno propisanih po standardu EIA/TIA-568.

Kategorije UTP kablova po standardu EIA/TIA-568

Nivo 1

Omogućava prenos govora i faks poruka

Nivo 2

Omogućava prenos podataka do 4Mbps

Kategorija 3

Omogućava prenos podataka do 10Mbps

Kategorija 4

Omogućava prenos podataka do 20Mbps

Kategorija 5

Omogućava prenos podataka do 100Mbps

Kategorija 5e

Omogućava prenos podataka do 1Gb do 550m razdaljine

Kategorija 6

Omogućava prenos podataka do 1Gb do 700m razdaljine


Evo i specifikacije nekih kablova koji zadovoljavaju Ethernet standarde

Specifikacija

Tip kabla

Maksimalna dužina

10BaseT

Unshielded Twisted Pair

100m

10Base2

Takni koaksijalni

185m

10Base5

Debeli koaksijalni

500m

10BaseF

Fiber optički

2000m (Multimodna. Singlemodna više)

100BaseT

Neoklopljeni sa uvrnutom žicom

100m

100BaseTX

Neoklopljeni sa uvrnutom žicom

100

Ovdje date specifikacije i standardi su samo uvodni i mogu da posluže za amaterski rad. Ujedno mogu da posluže budućim profesionalcima da potraže i pronađu knjige standarda, gdje će pronaći i sve potrebne detalje.