Mrežne komande

Ostale komande za provjeru mreže

 


Postoji čitav set komandi koji se koriste za provjeru mreže. Ovdje ćemo dati najčešće koje se koriste kod Windowsa, pozivom iz komandne linije (run/cmd).

arp

Komandom arp možete da vidite i da mijenjate keš protokola za prevođenje adresa (Address Resolution Protocol, ARP). Keš ARP-a sadrži prevod softverskih adresa u hardverske koji Windows 2000/XP koristi za slanje podataka kroz lokalnu mrežu. 

hostname

Ova komanda prikazuje ime računara na mreži koje komande koje se koristi za njegovu identifikaciju.

nslookup

Komanda  nslookup  pretražuje DNS server, provjeravajući zapise, alijase računara u domenu i njihove usluge, kao i podatke o operativnom sistemu. Pomoću ove dijagnostičke alatke možete da prikažete podatke sa DNS servera imena.

route

Ovom komandom možete da vidite i da mijenjate lokalnu tabelu IP usmjeravanja. Komanda route je dostupna samo ako je instaliran protokol TCP/IP.

pathping

Komanda  pathping je alatka za praćenje putanje koja kombinuje osobine komandi ping i tracert, ali daje i dodatna obavještenja koja ne nudi nijedna od prethodne dve komande. Komanda  pathping tokom određenog perioda šalje pakete svakoj skretnici (sviču) na putu do konačnog odredišta, izračunavajući rezultate na osnovu paketa vraćenih poslije svakog skoka.

Pošto pokazuje stepen gubljenja paketa na svakoj vezi, lako možete da utvrdite koje veze uzrokuku probleme na mreži.

Provjerite stanje mreže na vašem računaru uz pomoć ovih komandi!