Mrežne komande

netstat

 


Netstat je alat koji daje sveobuhvatne statističke podatke o protokolima i aktivnim TCP/IP vezama.

Puna sintaksa komande netstat glasi:
netstat [-a] [-e] [-n] [-s] [-p protocol] [-r] [interval]
Prekidač a prikazuju se sve veze i priključci spremni za uspostavljanje veze.
Prekidač e prikazuju se statistički podaci o svim Ethernet vezama.
Prekidač n prikazuje sve adrese i brojeve priključaka u numeričkom obliku, i ne prevodi adrese u imena.
Prekidač s prikazuje statističke podatke za sljedeće protokole: TCP, IP, UDP, ICMP.
Prekidač p praćen nazivom protokola prikazuje sve veze zadatog protokola.
Prekidač r prikazuje sadržaj tabele rutera (usmjerivača)
Prekidač interval ponovo prikazuje statističke podatke u zadatom vremenskom intervalu (zadatom u sekundama).

 
Prikaz stanja protokola pomoću nerstat komande

Proto - protokol preko kojeg se odvija komunikacija: TCP ili UDP - tebi treba onaj prvi
Local address - adresa (tvog) računara sa koje se odvija komunikacija, i broj porta (servisa) preko koga se odvija komunikacija - videces 0.0.0.0, 127.0.0.1, i IP adresu tvoje mrezne kartice...
Foringer Adress - adresa računara koji komunicira sa tobom
State - stanje veze

 
Podsjeti se šta je soket vidi API