Početni ergonomski uslovi za rad na računaru

 

Rad za računarom je zabavan. Rad za računarom je ozbiljan. Rad za računarom je dosadan. Rad za računarom je zarazan. Kako za koga...
Pretjeran rad za računarom može imati ozbiljne zdravstvene posljedice. Od bezazlenih do ozbiljnih deformiteta kičme, deformiteta zglobova i šaka, od slabljenja do ozbiljnih problema sa vidom. Portal Računari i zdravlje pokazuje način i neke od vježbi i aplikacija koje će Vam pomoći da rješite probleme prekomjerne upotrebe računara.
mTPogledaj

Ako ste već prisiljeni (ili volite) da provodite mnogo vremena za računarom prilagodite svoju radnu okolinu ergonomskim zahtjevima.
Neznatnim ulaganjima eliminisaćete bar neke od opasnosti dugotrajnog rada za računarom.
Elementarni ergonomski zahtjevi, koje treba ispuniti, minimiziraju nepravilan položaj tijela i nepotrebno naprezanje očiju. Ovo su uslovi bez kojih svaka dalja diskusija i bilo kakve vježbe gube smisao.
Dakle, prije bilo kakvog vježbanja daćemo dva preduslova koja morate zadovoljiti da bi bezbjedno po zdravlje mogli da dugotrajno koristite računar.
To su 1.Radna stolica i radni sto i 2.Osvjetljenje radnog prostora

1 Radna stolica i radni sto

 

Radni sto i stolica

 

Slika je dovoljno ilustrativna i svaki komentar je suvišan..

Prilično je teško tačno odrediti optimalnu udaljenost na koju monitor treba postaviti, ali razna su istraživanja pokazala da je to oko 60 cm. Do ove se vrijednosti došlo razmatranjem udaljenosti na kojoj naš pogled konvergira kada ne gledamo u neki određeni objekt (npr. kada gledamo u nebo ili pri gledanju u potpunom mraku). Pri toj udaljenosti (engl. resting point of vergence) zamor očiju je najmanji. Kod većine ljudi ona iznosi oko 110 cm pri gledanju ravno i oko 90 cm pri gledanju prema dolje s nagibom od približno 30 stupnjeva. Gledanje u konkretne objekte na udaljenosti značajno manjoj od ove izaziva zamjetan zamor očiju. Potrebno je udaljenost od monitora što više približiti opisanim vrijednostima.

 

Postoje desetine tipova stolica i stolova i Vi ih pažljivo birajte u zavisnosti od Vaših navika pri sjedenju. Bitno je da Vam stolica omogući pravilan položaj pri radu.

Kako podesiti stolicu, podmetač za noge i položaj ruku ako želite da se zavalite u stolici


Izuzetno koristan dodatak
- 1 - držač dokumenata

Ukoliko radite i sa strankama i računar Vam se nalazi u uglu obavezno nabavite/napravite namjenski sto i stolicu na okretajne što  će Vam omogućiti da zauzmet pravilan položaj. vodeći pri tome računa o osvjetljenju (uslov2)


Ekstremni radoholičari
bi trebali
obezbjediti i
stojeće radno mjesto


Podmetač za noge

 

2. Osvjetljenje radnog prostora

-položaj monitora u odnosu na izvore svjetlosti

 

 

Kod izvora svjetla ponekad je nemoguće ostvariti ostvariti idealnu osvjetljenost predstavljenu gornjom slikom.

Zato ćemo malo prokomentaristi uslove, a Vi ih maksimalno prilagodite vašem okruženju.

Treba obezbjediti da površina ekrana monitora nije direktno izložena izvoru svetlosti. Kod većine korisnika, navedeni uslov nije zadovoljen, pa u ekranu mogu vidjeti odraz prozora ili nekog lokalnog izvora svijetla. Prisutnost "odraza" znatno smanjuje čitljivost i izaziva dodatni napor očiju.
Prije nego što definitivno postavite monitor, pogledajte na površinu ekrana u trenutku kada je monitor isključen. Provjerite da li se na ekranu monitora odražavaju prozori u prostoriji, a potom uključite i sve izvore svjetlosti, te pogledajte da li se i oni odražavaju na ekranu.

Ova procedura je nešto složenija kod TFT ekrana (koji su sada standard), ali shvatili ste princip, na ekranu ne smije doći do pojave "odraza". Pri tome je bitno da monitor posmatrate iz ugla iz koga inače posmatrate monitor (radni položaj).

Pokušajte da pronađete položaj kod koga ekran nije izložen dodatnim izvorima svjetlosti.

Položaj koji OBAVEZNO trebate izbjeći

 

I jedan praktičan problem monitor postavljen u stranu, u odnosu na tastaturu, što kod kucanja uzrokuje da korisnik stalno okreće glavu. Tako postavljen monitor izaziva zamor u vratu, a tokom vremena mogu se javiti i bolovi u predjelu ramena.