Nemojte ni podcjeniti, ali ni precjeniti ovdje date savjete i lekcije.

Naše iskustvo garantuje da uz minimalan napor stvarno možete postići ovdje proklamovane ciljeve.

 

software softver, programska podrška
Softver je računarski program koji "govori" hardveru računara šta da radi.
Softver se ne može vidjeti fizički, već se mogu vidjeti samo rezultati koje program daje u toku ili na kraju svog rada, bilo na monitoru ili na nekoj drugoj izlaznoj jedinici, štampaču na primjer.
Softver, skup svih sistemskih i korisnikovih programa kojima raspolaže jedan računarski sistem.

Bez softvera, hardver je samo gomila elektronskih komponenti i metala.

Računarska Akademija sajta Sveznadar je svoju katedru za Softver  podjelila na dvije cjeline: na dva portala Softver za neznalice i Softver za totalbe neznalice.

Ovo je u potpunosti u skladu sa Bolonjskim procesom i stanjem nacije i građanstva na Balkanu.

Nadam se da će svako pronaći ponešto korisno.

Neznalicama želim da to ubrzo (i sa našom pomoći) to prestanu biti.

Korisnicima, znalcima i ostalim nudimo zabavu i trajan podsjetnik na osnovna znanja.

softver

za totalne neznalice

Šta se može naučiti za 2 sata

Windows za 15 minuta (+kurs glume)

Word za 45 minuta

Excel za 45 minuta

softver

za neznalice

Kako postati softveraš za 2 nedelje

Windows u11 lekcija

Word u 7 lekcija

Excel u 8 lekcija

Kako da odredite nivo neznanja?

Totalna neznalica nije upalila računar u posljednjih šest mjeseci i nije sigurna je li to uradila i prošle godine. Totalna neznalica zna da su računari samo pomoćno sredstvo, ali ne zna za šta.

Neznalica zna upaliti i ugasiti računar i pročitati i poslati elektronsku poštu. Neznalica zna zapamtiti dokument, ali ne na šta je MyDocuments. Neznalica zna promjeniti font i odštampati dokument, ali ne zna šta je to format papira.

Ukoliko se niste pronašli ni u jednoj od ovih odrednica ili ste znalac, ili vanzemaljac. I jedni i drugi mogu ovaj portal pratiti kao intelektualnu vježbu.

Pošto je to običaj Softver za neznalice ću svrstati u početni i srednji nivo znanja. Pažljivi čitaoci će pronaći obilje praktičnih i koriisnih savjeta koji su plod (dugogodišnjeg) iskustva kreatora ovog sajta.

Šta je stvarni problem ovdje iznesenih uputa?

Znate ono čuveno uputstvo za instalaciju CD-a, koje se nalazi na CD-u.

Upravo je nejasano kako bi totalna neznalica mogla pristupiti ovim uputstvima.

A opet znate ono Marfijevo pravilo neznalice su vrlo inventivne, one uvijek pronađu način.

Uputstvo namjenjeno totalnim neznalicam je ustvari upustvo namjenjeno njihovim instruktorima; oni zapravo mogu da se upoznaju sa jednim od načina kako da brzo i jednostavno obuče neznalicu i da ograniče i svoja i njegova očekivanja.

Sretno i za stvarni početak kliknite na sličicu Neznalice START