Cilj portala je da se korištenjem vremenske ose jednostavno i lako upoznate sa bogatom istorijom Vuhana.
Vremenska osa omogućava brzu, laku i preglednu komparativnu analizu.
Autor je materijal skupio gotovo isključivo sa interneta.
Izvori prikupljenog materijala navedeni su tamo gdje su korišteni.
Materijali ovdje prezentovani imaju ISKLJUČIVO edukativni karakter i njihova dalja distribucija zahtjeva dodatne provjere.
Ovo se odnosi i na kolažne fotografije.
Autor: Miroslav Mihaljišin
Uz pomoć prijatelja iz neformalne grupe mojTim.
Posljednje ažuriranje
Februar 2021

Originalni datum objavljivanja
Avgust 2020

Last update Februaty 2021

Malareklama