Tips&Tricks za praktičare

Osnovna podešavaje mreže pomoću Windowsa

Kako napraviti mrežu od dva računara

Kako napraviti malu LAN mrežu

Kako povezati LAN mrežu sa Internetom

Kako saznati konfiguraciju mreže -IPconfig-

Kako provjeriti da li mreža radi -ping-

Kako saznati kuda putuje paket -tracert-

Kako saznati priključene protokole i veze -netstat-

Ostale komande za provjeru mreže

 

Uvod u rad sa mrežama

Mrežna oprema

Pasivna mrežna oprema /kablovi i konektori/

Aktivna mrežna oprema /svičevi i ruteri/

Osnovni alat za rad

Adresiranje kod Interneta

IP adresiranje

MAC

FQDN i DNS adresiranje

URL adresa mrežnog resursa

Uvod u mrežne protokole

IP protokol

TCP protokol

Modeli OSI i TCP/IP protokola

Mrežni analfabet

API 

Backbone

Bandwidth
pojasna širina

ISP provajder

Gateway

NSP/NAP
Globalni provajder

Proxy server

Router/usmjerivač/

Switch

Klasifikacija mreža

Port